Kenttäposti      SS:n toimistot Helsingissä

                                                  
                                  
 

Vapaaehtoisten värväys Saksaan keväällä 1941 suoritettiin Suomen ulkoministeriön myötävaikutuksella, mutta salaisesti. Sopiviksi katsotut miehet lähetettiin alueellisten värvääjien toimesta Helsinkiin, Insinööritoimisto Ratakseen. Kyseinen toimisto ei ollut mikään peitenimellä toimiva tekaistu yritys, vaan tämän niminen insinööritoimisto oli todella olemassa Helsingissä. Toimisto oli diplomi-insinööri Harry Backbergin (s. 5.12.1893 Helsingissä) osittain omistama, vuonna 1938 perustettu mm. myllyjä, viljavarastoja ja leipomoita suunnitellut toimisto.  Backberg oli jo aikanaan toiminut jääkärivärvärinä ja joutunut 1916 tästä toiminnasta Pietarissa sijainneeseen Spalernajan vankilaan. Kyseiseen vankilaan tuomitut jääkärit ja värvärit saivat nimityksen "kalterijääkärit". Kyseiset henkilöt vapautuivat vankilasta vuoden 1917 Venäjän vallankumouksen pyörteissä. Tämän asiayhteyden kautta Backberg oli tutustunut niin ikään jääkärivärvärinä toimineeseen ja myös Spalernajassa vankina olleeseen Etsivän Keskuspoliisin päällikkönä toimineeseen Esko Riekkiin (1891-1973), joka oli nyt järjestelemässä toisen polven jääkärien värväystä Saksaan ja tämä sovittiin hoidettavan Backbergin toimiston kautta.

Insinööritoimisto Rataksen toimisto sijaitsi Töölössä osoitteessa Temppelikatu 4 B. Sisäänkäynti tähän toimistoon tapahtui talon porttikäytävän vasemmalla puolella olevasta ensimmäisestä ovesta, itse toimisto sijaitsi rakennuksen kolmannessa kerroksessa. Vapaaehtoisiksi värvättyjen tuli ilmoittautumaan mennessään sanoa tunnussana "Ratas". Mainittakoon myös, että insinööri Backbergin kaksi omaa poikaa värväytyivät vapaaehtoisiksi Saksaan, kuten myös toinen Riekin pojista.


                          
                           Insinööritoimisto Rataksen mainos ajalta, jolloin SS-vapaaehtoisten värväys oli jo
                           
käynnissä (Helsingin Sanomat 21.04.1941)

Värväyksen päätyttyä kesäkuussa 1941 jäi Rataksen vastattavaksi myöhästyneitä tiedusteluja ja ilmoittautumisia, jotka kaikki torjuttiin. Tämän jälkeen Ratas jatkoi toimintaansa kenttäpostin välityskeskuksena, ja vähitellen myös vapaaehtoisten erilaisten kotimaan asioiden hoitajana. Insinööri Backberg palkkasi 1.7. 1941 rouva Siiri Tuomolan konttoriapulaiseksi hoitamaan näitä asioita. Vapaaehtoisten asioita hoidettiin tässä osoitteessa 27.5.1942 asti, jolloin tämä toiminta siirrettiin toiseen osoitteeseen, Rataksen jatkaessa normaalisti omaa toimintaansa insinööritoimistona. 

28.5.1942 alkaen vapaaehtoisten asioita hoitava toimisto jatkoi toimintaansa nimellä SS-Vapaaehtoistoimisto. Toimistonhoitajana jatkoi edelleen rouva Siiri Tuomola. Toimisto sijaitsi Helsingin Suojeluskunnan talossa, osoitteessa Döbelninkatu 2 huone 37 (V kerros). SS-Vapaaehtoistoimisto oli tällöin jo julkisesti toimiva instanssi ja jatkoi vakiintunutta huoltotyötä. SS-Vapaaehtoistoimiston toiminta Döbelninkadulla päättyi 31.3.1944. 


Jo helmikuussa 1944 vapaaehtoisten asioita alettiin hoitamaan heidän oman aseveliyhdistyksensä, SS-Aseveljet ry:n, omassa toimistossa, joka sijaitsi Helsingissä IKL:n talossa, osoitteessa Kansakoulukatu 8 A 5 ( III kerros). Vapaaehtoisena saksassa palvellut Mika Hellemaa hoiti toimistoa arkisin klo 10-15 välillä. Tämän toimiston toiminta päättyi SS-Aseveljet ry:n lakkauttamisen myötä syksyllä 1944. 

                          

                                    
                                      
                                     

 

 

  |  Sivusto päivitetty viimeksi 27.5.2019   |  Ylläpito   |  Tekninen toteutus AINA   |