Historia   |   Muistoesineet   |   Kuvia

    
                                                              Historia

                        
                                                Aseveliyhdistys 1943-1944


 • Oman aseveliyhdistyksen perustamista alettiin alustavasti suunnitella keväällä 1942

 • Ukrainassa, Mokri-Jelantsikin kylän sotilaskodissa kokoontui 08.08.1942 joukko vapaaehtoisia Jukka Tyrkön johdolla pohtimaan oman aseveliyhdistyksen perustamista ja asiaa alettiin kehittelemään edelleen

 • Asian käsittelyä jatkettiin 01.11.1942, jolloin kokoontui joukko Berliinissä olleita vapaaehtoisia Kalervo Kurkialan johdolla neuvottelemaan asiasta edelleen ja yhdistys päätettiin virallisesti perustaa

 • Rekisteröintitoimenpiteet käynnistettiin ja yhdistys merkittiin Suomen yhdistysrekisteriin 13.02.1943

 • Yhdistyksen ensimmäinen kokous pidettiin 03.06.1943 Tampereella, heti pataljoonan kotiinpaluuparaatin jälkeen

 • Rintamamiesliiton äänenkannataja "Rintamamies" -lehti myönsi 02.07.1943 alkaen yhdistykselle oman osaston lehden sivuille, jossa yhdistys tiedotti ajankohtaisista asioista jäsenistölleen.  31.10.1943 yhdistys liittyi jäsenyhdistykseksi Rintamamiesliittoon.

 • Yhdistys järjesti jäsenilleen aseveli-iltoja ja muita tapahtumia keräten varoja mm. invalidirahastoon sekä muistokivirahastoon

 • 19.09.1943 perustettiin yhdistyksen yhteyteen myös rekisteröimätön naisosasto

 • Yhdistykselle valmistettiin oma jäsenmerkki

 • Yhdistyksen toimisto sijaitsi Helsingissä osoitteessa Kansakoulukatu 8 A 5

 • Toiminta lakkautettiin valvontakomission käskyllä 23.09.1944

 • Yhdistyksen arkisto takavarikoitiin ja kaikki rahavarat jäädytettiin

 • Yhdistys poistettiin yhdistysrekisteristä 29.09.1944
  |  Sivusto päivitetty viimeksi 19.5.2019   |  Ylläpito   |  Tekninen toteutus AINA   |