Historia   |   Muistoesineet   |   Kuvia


1950-luku  |  1960-luku  |  1970-luku  |  1980-luku  |  1990-luku  |  2000-luku


      Epävirallista asevelitoimintaa (1951-1954)

 • Saksassa palvelleet itärintamalla invalidisoituneet vapaaehtoiset sekä siellä kaatuneiden vapaaehtoisten omaiset syrjäytettiin kokonaan sotavammalain piiristä, jolloin he jäivät täysin ilman heille kuuluneita valtion etuja

 • Syrjäytyksen seurauksena syntynyttä tilannetta kokoontui pohtimaan pieni joukko entisiä vapaaehtoisia ja tämän kokoontumisen seurauksena vuonna 1944 osin katkennutta aseveli- ja yhdistystoimintaa alettiin 1950-luvun alkupuolella jälleen herätellä eloon

 • Lokakuussa 1951 perustettiin epävirallinen ja rekisteröimätön huoltoyhdistys

 • Puheenjohtajaksi valittiin Axel Ax ja sihteeriksi Kaarlo Heiskanen

 • Ensimmäinen näkyvämpi osoitus toiminnan vaikutuksista saatiin vuonna 1952, kun huoltoyhdistyksen toimikunta sai aikaan sen, että valtio luovutti ns. jäädytetyistä varoista Sotainvalidien Veljesliitolle rahaa Saksan itärintamalla invalidisoituneiden ja siellä kaatuneiden vapaaehtoisten omaisten avustamiseksi

 • Vuonna 1952 saatettiin päivänvaloon myös Suomi-Filmistä järjestetty kooste suomalaisvapaaehtoisten vaiheista Saksan itärintamalla

 • Vuosina 1953-1954 jatkettiin edelleen epävirallista invalidiveljien ja kaatuneiden omaisten avustustoimintaa

 

      Virallinen toiminta alkaa (Veljesapu ry 1955-1959)

 • 15.01.1955 pidetyssä epävirallisen huoltoyhdistyksen kokouksessa päätettiin perustaa virallinen yhdistys tukemaan invalideja ja kaatuneiden omaisia

 • Yhdistyksen pyrkimyksenä oli saada ko. henkilöille ne taloudelliset edut ja huoltoavustukset mitkä Suomen Armeijassa palvelleilla jo olivat

 • Erillinen toimikunta valittiin valmistelemaan yhdistysasiaa

 • Toimikunnan puheenjohtajana toimi Jouko Itälä ja sihteerinä Kosti Ilveskero, rahastonhoitaja toimi Laine-Maire Kyöstilä sekä jäseninä 22 henkeä

 • Alustavat neuvottelut viranomaisten kanssa aloitettiin toimikunnan jäsen Aarne Roihan johdolla

 • 15.02.1955 pidettiin yhdistyksen perustava kokous, jossa läsnä oli 24 henkeä eri puolilta Suomea

 • Yhdistyksen nimeksi valittiin Veljesapu, yhdistykselle hyväksyttiin toimikunnan laatimat säännöt ja rekisteröimistoimenpiteet saatettiin alkuun

 • Yhdistys rekisteröitiin virallisesti 06.05.1955

 • 1956 yhdistyksen jäsenet isännöivät Wiking-divisioonan entisen komentajan kenraali Felix Steinerin vierailun hänen käydessään tapaamassa entisiä aseveljiään suomessa

 • 1956 valmistui Lauri Leppäsen veistämä Sturmmann -asevelipatsas, jonka ensimmäinen kipsistä valettu kappale luovutettiin vapaaherratar Ruth Munckille, pronssinen luovutettiin 1958. Patsasta valettiin lisää kipsistä ja myynti jäsenistölle aloitettiin

 • 1958 valmistui Lauri Leppäsen suunnitteleman pataljoonan muistoristin ensimmäinen erä ja myynti jäsenille saatiin alkuun

 • 1958 aloitettiin vapaaehtoisten historiasta kertovan teoksen aineiston kokoaminen

 • 1958 painettiin ensimmäinen erä Viikingin viisuja laulukirjaa

 • Invalidiveljien ja kaatuneiden omaisten huolto- ja avustustoiminta jatkui edelleen 1950-luvun loppuun asti

 

 

 

  |  Sivusto päivitetty viimeksi 3.7.2019   |  Ylläpito   |  Tekninen toteutus AINA   |