Historia   |   Muistoesineet   |   Kuvia

1950-luku  |  1960-luku  |  1970-luku  |  1980-luku  |  1990-luku  |  2000-luku

 

     Toiminta jatkuu vilkkaana (Veljesapu ry 1970-1979)

 • Panttipataljoona -teoksen 2.painoksen myynti jatkui

 • Ilman rintamasotilastunnusta jääneiden invalidien asiaa ajettiin edelleen

 • 1970 yhdistyksen edustajat osallistuivat ensimmäisen kerran Jääkäriliiton vuosikokoukseen

 • Vuoden 1971 vuosikokouksessa tehtiin päätös oman muistomerkin hankkimisesta sankarivainajille, jota tarkoitusta varten perustettiin oma muistomerkkirahasto. Muistomerkin sijoituspaikaksi valittiin Helsingin Hietaniemen sankarihauta-alue

 • 1974 professori Lauri Leppänen luovutti Sturmmann -patsaan oikeudet Veljesapu ry:lle 

 • 1974 käynnistettiin neuvottelut pataljoonan historiasta kertovan oman osaston perustamisesta Sotamuseoon Helsinkiin. Tämä hanke ei toteutunut

 • 1975 tiivistettiin yhteyksiä Sotainvalidien Veljesliiton kanssa invalidihuollon tehostamiseksi

 • 1976 neuvoteltiin yhdistyksen ansiomerkin perustamisesta

 • 1976 suunniteltiin veljesavun oman lipun valmistamista (ei toteutunut) ja pataljoonan lipun käytöstä eri tilaisuuksissa keskusteltiin

 • 1977 vapaaehtoisten omaiset hyväksyttiin yhdistyksen kannattaviksi jäseniksi

 • 1979 saatiin yhdistyksen haltuun kesäkuussa 1943 kuvatut filmit pataljoonan kotiinpaluusta

 • Panttipataljoona -teoksen myyntituotot ja yhdistyksen saamat lahjoitukset vaikuttivat siihen, että veljesapua voitiin jakaa entistä enemmän eri muodoissa sitä tarvitseville. Avustustoiminta jatkui läpi koko 1970-luvun

 

 

 

  |  Sivusto päivitetty viimeksi 27.5.2019   |  Ylläpito   |  Tekninen toteutus AINA   |